Regulamin konkursu

Konkurs „Nie taka zima straszna z 4Detailer”

 

I REGULAMIN KONKURSU I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs. Przedmiotem Konkursu jest wybór 2 najciekawszych odpowiedzi, na pytanie konkursowe, dodanych w komentarzu pod wyznaczonym postem. Uczestnicy muszą spełniać wszystkie warunki uczestnictwa. Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci: zestawy kosmetyków od 4Detailer.
 2. Organizatorem konkursu jest Sklep Pielęgnacja Aut oraz 4Detailer.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com (adres URL: https://www.facebook.com/PielegnacjaAutSklep/).
 4. Konkurs trwa od 01.02.2019 do 08.02.2019 r. do godziny 23.59.

II UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które w dniach od 01.02.2019 do 08.02.2019r. dodadzą komentarz z odpowiedzią na pytanie konkursowe, zdjęcie swojego samochodu, polubią post konkursowy.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pracujące w Sklepie Pielęgnacja Aut.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wybranego zwycięzcę Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi dostarczenie nagrody.

III ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody czuwają Osoby Odpowiedzialne, powołane przez Organizatora (zwane również „Moderatorami”).
 2. Ostateczny wybór zwycięzcy zostanie dokonany poprzez decyzję Organizatora Konkursu.
 3. Aby przystąpić do konkursu należy:
  •      zapoznać się z regulaminem konkursu,
  •      polubić post konkursowy,
  •      dodać komentarz pod postem konkursowym z 1 wybranym zdjęciem swojego samochodu
  •      oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
 4. Osoba, która spełni wszystkie powyższe warunki bierze udział w Konkursie ma szansę na wygranie nagrody głównej.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi do dnia 12.02.2019r.
 6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w formie postu na Fan Page’u: https://www.facebook.com/PielegnacjaAutSklep/.

IV NAGRODY

 1. Nagrodami są: 2 zestawy kosmetyków samochodowych od 4Detailer.
 2. Organizator zastrzega, iż z chwilą wybrania zwycięzców ma prawo do upublicznienia informacji, używając imienia i nazwiska osób, które wygrały.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne, powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.