Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE PIELEGNACJAAUT.PL


 

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1.       Sklep internetowy, działający pod adresem www.pielegnacjaaut.pl, prowadzony przez PIELĘGNACJA AUT  Łukasz Sroka z siedzibą we Wrocławiu przy al. Karkonoska 59a, 53-015, NIP: 898-184-59-12, REGON: 020489333, wpisany do rejestru działalności gospodarczej pod numerem 189219 (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, w szczególności z branży motoryzacyjnej: kosmetyki samochodowe, RTV, Car Audio za pośrednictwem sieci Internet.

2.       Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym PIELEGNACJAAUT.PL niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3.       Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego PIELEGNACJAAUT.PL towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich.

4.       Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu PIELEGNACJAAUT.PL , jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

5.       Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

6.       Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego PIELEGNACJAAUT.PL , zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7.       Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego PIELEGNACJAAUT.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub importera oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

8.       Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego PIELEGNACJAAUT.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 

9.       W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży. 

TRANSAKCJA

 1.       Zamówienia w sklepie internetowym PIELEGNACJAAUT.PL można dokonywać:
- poprzez strony internetowe sklepu PIELEGNACJAAUT.PL - wypełniając formularz na stronach sklepu,
- telefonicznie - dzwoniąc pod numer tel. (71) 337 59 21 lub tel. kom. 600 345 895 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 oraz w soboty w godzinach 10-14 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone),
- mailowo - wysyłając zamówienie na adres biuro@pielegnacjaaut.pl

2.       Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania (adresu do wysyłki), adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3.       Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.

4.       Sprzedający oświadcza, że wysyła towar wolny od wszelkich wad.

5.       Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: PIELĘGNACJA AUT, Aleja Karkonoska 59A, 53-015 Wrocław, może to także zrobić drogą mailową na adres biuro@pielegnacjaaut.pl, bądź poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię lub oryginał dokumentu sprzedaży oraz kartkę z informacją dotyczącą danych adresowych i kontaktowych jak również numer konta bankowego na który zostanie zlecony zwrot wpłaty. Koszt zwrotu towaru ponosi Sprzedający - kwota zwrotu za paczkę jest równa najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, PIELĘGNACJA AUT zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru PIELĘGNACJA AUT zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

6.       W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

PŁATNOŚĆ

 1.       W sklepie PIELEGNACJAAUT.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
- Przelew na konto bankowe Sprzedającego - korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.;
- Płatność za pobraniem - procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy;
- Płatność w systemie ratalnym;
- Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w siedzibie firmy, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru. Na miejscu możliwa jest płatność gotówką, kartą lub w systemie ratalnym Credit Agricole (Lukas Bank);
- Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU lub e-Service.

2.      Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego) lub poinformowanie Sprzedającego przez Credit Agricole Bank Polska S.A., o finalnej akceptacji wniosku kredytowego lub leasingowego, złożonego przez Kupującego, lub pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU lub e-Service).

3.      Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz koszty innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

DOSTAWA

1.       Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.       Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu PIELEGNACJAAUT.PL . Towary oferowane przez Sprzedającego są podzielone na trzy grupy: towary z czasem wysyłki do 24 godzin, towary wysyłane do 3 dni oraz towary dostępne na zamówienie. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego PIELEGNACJAAUT.PL . Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 24 godziny następujących po sobie dni roboczych.

3.       Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Dostawa realizowana jest również za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ oraz serwisu PACZKOMATY. Wybór sposobu dostawy leży po stronie Kupującego.

4.       W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową firmy kurierskiej.

5.       Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy PIELĘGNACJA AUT  mieszczącej się we Wrocławiu przy Alei Karkonoskiej 59A, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

6.       Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.  Za przesyłki nadawane za pobraniem, kupujący zobowiązany jest zapłacic zgodnie z wyświetlonym w koszyku zamówień podsumowaniem.

 

7.       Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie PIELĘGNACJA AUT zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6 „Reklamacje i zwroty”.

8.       Koszt dostawy towaru jest widoczny podczas składania zamówienia. W przypadku wysyłki kurierskiej Kupujący ponosi jedną, jednostkową opłatę niezależnie od ilości i łącznej masy zakupionego towaru w jednym zamówieniu. W przypadku wysyłki Pocztą Polską czy Paczkomatami, Kupujący ponosi opłatę zgodnie z cennikiem widocznym podczas składania zamówienia. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

9.       W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

GWARANCJA I SERWIS

1.       Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym PIELEGNACJAAUT.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2.       Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

3.       Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo są podbijane i łączone z dowodem sprzedaży.
 

REKLAMACJE I ZWROTY

 1.       Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
- złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
- złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

2.      W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien dołączyć do reklamowanego towaru następujące informacje:
- dane adresowe i kontaktowe wraz z nr tel. i adresem e-mail
- opis wady produktu, przyczyny reklamacji
Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.
3.       Na czas transportu reklamowanych towarów Kupujący zobowiązany jest do solidnego zabezpieczenia odesłanego produktu. PIELĘGNACJA AUT nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.       Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, drogą mailową, bądź poprzez formularz odstąpienia od umowy (do pobrania).

5.       Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

6.       PIELĘGNACJA AUT odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

7.       Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu PIELĘGNACJA AUT jest właściciel firmy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROZSZCZEŃ

Konsument ma do dyspozycji m.in. następujące pozasądowe sposoby rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.      Może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy sprzedaży.
3.      Może poprosić wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu z usługodawcą,
4.      Może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w sprawie rozwiązania sporu z usługodawcą.
5.      W sprawach dotyczących produktów ratalnych może zwrócić się do rzecznika finansowego, przy czym dodatkowe informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami znajdują się w odpowiednich wzorcach umownych, np. w regulaminie banku lub warunkach ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: www.uokik.gov.pl i www.rf.gov.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii, który zawiera internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, podaje link do platformy ODR (Online Dispute Resolution), która umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów: ec.europa.eu/consumers/odr.

Adres e-mail usługodawcy: biuro@pielegnacjaaut.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych, dalej: RODO) jest Usługodawca - Pielęgnacja Aut Łukasz Sroka z siedzibą we Wrocławiu, adres: 53-015 Wrocław, Aleja Karkonoska 59A.

2. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.

3.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail biuro@pielegnacjaaut.pl

4. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży,w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adrese-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.

6. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy zdnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i niewarunkuje realizacji złożonego zamówienia.

7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takiedane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia odumowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies tutaj.

9.Dane osobowe przetwarzane przez Administratoranie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

10.Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art.28 RODO.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe będą przechowywane przez okresnie zbędny do realizacji celów, w tym:

a)w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;

b) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;

c) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożeniareklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;

d) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;

13. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody. 

14. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO. 

15. W celu realizacji praw, o których mowa wpunkcie 13 i 14 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail biuro@pielęgnacjaaut.pl.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.       Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego PIELEGNACJAAUT.PL a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2.       Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego PIELEGNACJAAUT.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3.       Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego.

4.       Złożenie zamówienia w sklepie internetowym PIELEGNACJAAUT.PL wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PIELĘGNACJA AUT danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

5.       PIELĘGNACJA AUT informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres, a także pozyskania od Kupującego opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym  PIELEGNACJAAUT.PL. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez PIELĘGNACJA AUT dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

6.       Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.

7.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

8.       Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym PIELEGNACJAAUT.PL wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

9.       Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego PIELEGNACJAAUT.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

10.   Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.pielegnacjaaut.pl w zakładce regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy PIELĘGNACJA AUT we Wrocławiu przy Alei Karkonoskiej 59A.

11.   PIELĘGNACJA AUT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PIELĘGNACJA AUT, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.pielegnacjaaut.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

12.   Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 28.12.2019 r.


Załączniki: